aanmelding
Aanmelding en verwijzing
Nadat u verwezen bent door uw (huis)arts kunt u zich telefonisch of via dit formulier aanmelden.
Als men het antwoordapparaat hoort kan men een boodschap inspreken; er wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Neem bij uw eerste bezoek de verwijsbrief van de huisarts en een geldig identiteitsbewijs mee.

Wachttijden:
Op dit moment (23-05-2018) bedraagt de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek ongeveer 8 weken. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.
De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Wel kan een verzekeraar desgewenst bemiddelen t.a.v. de wachtlijst. Neem hiervoor contact op met uw verzekering.

Klik hier als u vragen of klachten heeft over de behandeling.
Klik hier als u ons kwaliteitsstatuut wilt inzien.
Kilk hier om ons te vinden op Zorgkaart Nederland
Klik hier als u meer wilt weten over ons privacybeleid.