werkwijze
Cognitieve gedragstherapie
Binnen de Cognitieve gedragstherapie is men met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. De therapeut vraagt daar meestal uitvoerig naar. Hij/zij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. Cognitieve gedragstherapie is een actieve vorm van psychotherapie, er worden huiswerkafspraken gemaakt en er vinden oefeningen met de cliënt in de therapie plaats.

Van geen andere soort psychotherapie is de werkzaamheid zo goed wetenschappelijk onderzocht als die van cognitieve gedragstherapie. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen behoorlijk positief te zijn. Zo'n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. In principe is cognitieve gedragstherapie een kortdurende behandeling. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag. Bij een gebruikelijke frequentie van wekelijkse of tweewekelijkse zittingen duurt een behandeling gemiddeld dus een half tot anderhalf jaar. Bij hardnekkiger problematiek kan het aantal zittingen aanzienlijk worden uitgebreid. De behandelduur is natuurlijk afhankelijk van de frequentie van de zittingen: wekelijks, tweewekelijks of anderszins.