Meer informatie over kosten en eigen risico

Hoeveel kost mijn behandeling? 
Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. 

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?   
De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met: 
- Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
- Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
- De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
- De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorg- verzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar. 

Wie betaalt mijn behandeling?
Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2024 is een kalenderjaar. En 2025 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel
is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. De zorgprestaties die in 2025 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2025.  

Een voorbeeld: in 2024 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2025 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2024 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2024. De 2 gesprekken die in 2025 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2025. 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen? 
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af: 
Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? 
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan. 

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico? 
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf. 

Moet ik eigen risico betalen?
Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Aanmelden
Ik wil me graag aanmelden
Verwijzen
Ik ben huisarts/bedrijfsarts en ik wil graag iemand naar jullie verwijzen
Werkwijze
Ik wil graag meer weten over hoe jullie werken.
Kosten
Wat zijn de kosten van een behandeling?
Therapievormen
Welke vormen van therapie geven jullie?
Contact
Waar zijn jullie gevestigd?
Hoe kan ik in contact komen met jullie?