Als u een geldige verwijzing heeft en er sprake is van een DSM-V diagnose die onder het verzekerde pakket valt, wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar.

Uw eigen risico wordt door de verzekeraar achteraf met u verrekend.

Het wettelijk verplichte eigen risico in 2018 is €385,- voor alle zorg uit het basispakket samen.

Behandelingen van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen (die niet samenhangen met angst of depressie), specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) worden vanuit het basispakket niet meer vergoed. Door sommige verzekeraars worden deze in het aanvullende pakket opgenomen.

Consulten die vallen onder uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Er wordt pas gedeclareerd na afloop van de behandeling.

Zie ook https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg/

Kilk hier voor de tarieven van zorg die niet vergoed wordt.

Psychologenpraktijk Bosveld