De cursus motivational interviewing is gericht op het ontwikkelen en verder uitbouwen van gesprekstechnieken om patiënten of cliënten beter voor te bereiden op gedragsverandering. Na afloop van de cursus kan de cursist beter aansluiten bij de belevingswereld en het tempo van de patiënten of cliënten, actief luisteren, vermijden van welles-nietes discussies, verhelderen van twijfelen en weerstand, voorkomen dat hij/zij de verantwoordelijkheid van de patiënten of cliënten overneemt.

Doelgroep/ingangsniveau
Zorgverleners die te maken hebben met patiënten/cliënten die moeite hebben ongezonde coping te veranderen. Dit kunnen zijn: Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, oefentherapeuten.

Globale inhoud
Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op praktijkervaring. In kleine groepjes wordt geoefend met de gesprekstechnieken en tussen de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat zij zelf de gesprekstechnieken oefent in haar/zijn werk.

Docenten/cursusleiding
Docent en cursusleider is drs. P.A.M. (Paul) Goessens. Hij is gezondheidszorg-psycholoog en supervisor bij de vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie.

Aantal contacturen en zelfstudie-uren

Het aantal contacturen is 18. Het aantal zelfstudie-uren is 8.

Didactische werkwijze
Plenaire literatuurbespreking aan de hand van een powerpointpresentatie.
Uitnodiging tot het stellen van vragen, met name uit eigen praktijkervaring.
Video-presentatie
Plenair rollenspel
Rollenspel in groepen
Huiswerkbespreking

Literatuur
William R. Miller & Stephan Rollnick: Motiverende gespreksvoering - Een methode om mensen voor te bereiden op verandering; Ekklesia
Cursusreader

Toetsing
Toetsing vindt plaats door middel van een praktijkopdracht: schriftelijk gerapporteerde of video van casus waarbij kan worden aangetoond dat de cursist de geleerde vaardigheden heeft toegepast.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet deze opdracht met een voldoende of meer worden beoordeeld. Bij een onvoldoende bestaat de mogelijkheid van een hertoetsing.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers.

Kosten
De cursus kost € 650. Dit is inclusief reader, lunch, koffie en thee.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door het KNGF onder nummer 21585. (24 punten register Algemeen Fysiotherapeut)
Accreditatie bij de ADAP is aangevraagd.

Locatie
De cursus wordt gegeven in gemeenschapshuis 't Leuke in Beegden.

Data/tijden
Op dit moment nog niet bekend

Aanmelden
Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden


Psychologenpraktijk Bosveld