Privacy

Privacy en geheimhouding

Het gehanteerde privacyreglement binnen onze praktijken is gebaseerd op de beroepscode van het NIP, NVVP-beroepscode en de Wet Persoonsregistratie. Elke psycholoog heeft een privacystatement dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit statement is schriftelijk beschikbaar in onze praktijk. Wij verstrekken ook geen informatie aan derden zonder uw expliciete instemming. Uw behandelend psycholoog heeft een beroepsgeheim dat hem verbiedt anderen op de hoogte te stellen van de inhoud van uw behandeling, met uitzondering van de huisarts.
Wij gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het feit dat we uw huisarts op de hoogte stellen van uw behandeling bij ons. Onze gewoonte is om bij afsluiting van de behandeling uw huisarts een kort bericht te sturen waarin reden van behandeling en resultaat van behandeling worden vermeld. Als u niet wilt dat we contact met uw huisarts opnemen laat het ons dan weten
Aanmelden
Ik wil me graag aanmelden
Verwijzen
Ik ben huisarts/bedrijfsarts en ik wil graag iemand naar jullie verwijzen
Werkwijze
Ik wil graag meer weten over hoe jullie werken.
Kosten
Wat zijn de kosten van een behandeling?
Therapievormen
Welke vormen van therapie geven jullie?
Contact
Waar zijn jullie gevestigd?
Hoe kan ik in contact komen met jullie?