Cognitieve gedragstherapie


Binnen de Cognitieve gedragstherapie is men met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. De therapeut vraagt daar meestal uitvoerig naar. Hij/zij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. Cognitieve gedragstherapie is een actieve vorm van psychotherapie, er worden huiswerkafspraken gemaakt en er vinden oefeningen met de cliënt in de therapie plaats.

Van geen andere soort psychotherapie is de werkzaamheid zo goed wetenschappelijk onderzocht als die van cognitieve gedragstherapie. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen behoorlijk positief te zijn. Zo'n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. In principe is cognitieve gedragstherapie een kortdurende behandeling. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag. Bij een gebruikelijke frequentie van wekelijkse of tweewekelijkse zittingen duurt een behandeling gemiddeld dus een half tot anderhalf jaar. Bij hardnekkiger problematiek kan het aantal zittingen aanzienlijk worden uitgebreid. De behandelduur is natuurlijk afhankelijk van de frequentie van de zittingen: wekelijks, tweewekelijks of anderszins.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Mindfulness (MBC)

MBCT of 'aandachtgerichte cognitieve therapie' is een gestructureerde training waarbij cliënten leren meditatie-technieken toe te passen om automatische reactie-patronen los te laten. Thema’s zijn: Niet oordelen, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet streven, acceptatie en loslaten. Men leert ruimte te creëren voor nieuwe mogelijkheden van reageren i.p.v. het gebruikelijke ingesleten reactiepatroon. Door de oefeningen ervaren mensen hoe het is om níet in te gaan op de gedachten die er zijn. Gedachten zijn geen feiten, je kunt ze gewoon laten gaan. Voor de zoveelste keer in dezelfde riedel ronddraaien levert niets op. Dit is iets dat steeds verder doordringt. De oefeningen bieden mogelijkheid om steeds weer tot rust te komen, de gedachten te observeren in plaats van er op in gaan -in de loop van de tijd nemen ze daardoor af. Gebruik van audiobestanden blijkt hierbij zeer ondersteunend te zijn.

E-health

E-health betekent dat de therapie of een gedeelte daarvan online gevolgd wordt. We maken gebruik van Karify.
Psychologenpraktijk Bosveld